SIM Wrocław jest wspólnym projektem Skarbu Państwa i Gminy Wrocław, stworzonym jako odpowiedź na potrzeby mieszkaniowe lokalnej społeczności. Spółka zawiązana została 3 sierpnia 2021  w formie aktu notarialnego.