Misją Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej jest budowa mieszkań o umiarkowanym czynszu z gwarancją długoterminowego najmu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. W ramach swojej działalności zamierzamy zrealizować inwestycje mieszkaniowe w Gminie Wrocław, w wyniku których planuje się utworzenie około 700 lokali mieszkalnych na wynajem.

Nasza działalność oparta jest na ścisłej współpracy z Gminą Wrocław, której celem jest stworzenie atrakcyjnej oferty mieszkaniowej dla lokalnej społeczności z wykorzystaniem finansowania oferowanego w ramach programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego. SIM Wrocław jako podmiot „not for profit” nie działa w celu osiągnięcia zysku, co pozwala nam stworzyć przystępną cenowo ofertę najmu na dogodnych dla mieszkańca warunkach. Skarb Państw oraz Gmina Wrocław jako udziałowcy stanowią gwarancję realizacji celów statutowych SIM Wrocław.