Przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane we Wrocławiu, które będzie realizowane na nieruchomości wniesionej aportem do spółki przez Krajowy Zasób Nieruchomości

Numer ewidencyjny działki: obręb ewidencyjny nr 0026 dz. Ew. nr 1/97

Planowana liczba mieszkań: 256

Planowana powierzchnia mieszkań: od ok 35 do ok 60m kw.

Planowana liczba miejsc parkingowych: 229

Planowana liczba lokali usługowych: 3

Powierzchnia działki: 1,8568 ha

Planowany termin realizacji: 2027