Przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane we Wrocławiu, które będzie realizowane na nieruchomości wniesionej aportem do spółki przez Krajowy Zasób Nieruchomości

Numer ewidencyjny działki: obręb ewidencyjny nr 0026 dz. Ew. nr 1/90

Planowana liczba mieszkań: 400

Planowana powierzchnia mieszkań: od ok 30 do ok 70 m kw.

Planowana liczba miejsc parkingowych: 480

Planowana liczba lokali usługowych: 3

Powierzchnia działki: 2,5290 ha

Planowany termin realizacji: 2027