Zgodnie z zawartą umową z SRDK Studio Projekt sp. z o.o. z Wrocławia, w dniu 26 września odbyła się prezentacja gotowej koncepcji przygotowanej dla SIM Wrocław sp. z o.o. Zespół Architektów przedstawił szczegóły opracowania, omówił każdy obszar projektowanego osiedla, wyjaśniał założenia oraz odpowiadał na pytania przedstawicieli SIM Wrocław sp. z o.o. Zgodnie stwierdzono, że koncepcja osiedla na Wojszycach jest atrakcyjna. Przyjęte rozwiązania są przemyślane i oparte na wieloletnim doświadczeniu twórców koncepcji, znajomości uwarunkowań wrocławskich oraz nowoczesnych rozwiązań architektonicznych. Warto podkreślić, że autorzy koncepcji zwracali szczególną uwagę na stworzenie przyjaznych i bezpiecznych warunków życia przyszłych członków wspólnoty osiedla na Wojszycach, gdzie powstanie osiedle Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.