W odpowiedzi na zapytanie SIM Wrocław sp. z o.o., nadesłano oferty na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej. Najkorzystniejszą ofertę złożyło SRDK Studio Projekt sp. z o.o. z Wrocławia. W sierpniu br. podpisano umowę, w ramach której zespół architektów pod kierownictwem Pani Doroty Jarodzkiej – Śródki i Pana Kazimierza Śródki miał za zadanie opracować koncepcję budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w kwartale ulic Buforowa/W. Lutosławskiego/ S. Drabika/ Asfaltowa we Wrocławiu. Zgodnie z zapisami umowy, koncepcja była gotowa 26 września br.